Bruk av T'en som kvalitetsmerke

Hovedregelen er at Telemark fylkeskommunes profil brukes fullt ut, uten at T’en brukes som kvalitetsmerke.

Merkevaren Telemark (T’en) er et kvalitetsmerke som skal gi positive assosiasjoner til Telemark. Dette merket skal kun benyttes i prosjekter som er med på å bygge disse assosiasjonene. Det vil si prosjekter som er med på å utvikle og markedsføre Telemark.

Les mer om Merkevaren Telemark på Visit Telemarks sider


Eksempel på tilfeller der T’en kan brukes:

 • Strategi for kultur og kulturarv
 • Areal og transportplan for Telemark
 • Framtida på bygda: nettverksdag for stedsutviklere
 • Presentasjoner som møter kriteriene for bruk av merkevaren (USA-tur, Telemarkskveld, reiseliv osv)


T’en unngås brukt på flater som ikke har et tydelig formål om å utvikle eller markedsføre Telemark. Det vil i så fall være med på å undergrave betydningen/forståelsen av merkevaren Telemark.


Eksempel på tilfeller der T’en ikke skal brukes:

 • Driftsmessig kommunikasjon, som orienteringsbrev, innkallinger, og sakspapirer
 • MoB
 • Årsrapport
 • Innkalling til konferansetime for vgs
 • Timeinnkallinger tannklinikker
 • Visittkort
 • Presentasjoner av driftsmessig art (åpen skole, husmøter mm)


Team kommunikasjon kontaktes i tilfeller hvor det er uklart om T’en kan/skal benyttes eller ikke.

Fylkeskommunen skal ikke bruke T’en alene, på små flater eller på annen måte som skaper tvil om hvem som er avsender.

Følgende forklaring bør tas med ved bruk av merkevaren Telemarks logo, når kommunikasjonsflaten gir rom for det:

Telemark fylkeskommune er en stolt ambassadør for merkevaren Telemark.

Se eksempelsamling for bruk av T'en