Eksempelsamling

Hovedregelen er at Telemark fylkeskommunes profil står på egne bein, uten at logoen til merkevaren Telemark benyttes (T’en).

I enkelte tilfeller, der innholdet er slik at det bidrar til å utvikle eller markedsføre Telemark, kan også T’en brukes som kvalitetsmerke.

Der det er flere avsendere bør T’en aldri brukes, hvis ikke prosjektet er spesielt tilpasset dette.

Tabellen er en veiledende eksempelsamling for når T’en skal og ikke skal brukes.