Fargebruk

I layout kan man bruke alle farger fra hovedpaletten så lenge fargene ikke blir dominerende og svekker profilfargen.

Det er definert tre standardfarger som kan brukes i faktabokser eller på rene bakgrunner:

Bakgrunnsfarge 1 – 100 % gul
Bakgrunnsfarge 2 – 30 % turkis
Bakgrunnsfarge 4 – 10 % svart

De fleste fargene fra hovedpaletten kan rastreres i andre verdier for ønsket kontrast, men gul kan kun rastreres i grafer/figurer.

Eksempelet med tabeller viser headeren satt med 100 % gul, 50 % turkis og 20 % svart.
Radene er satt med lysere gråtoner, 5 % og 10 % svart. Dette gjør tabellene dekorative i layouten.

Figurer og grafer bruker først og fremst hovedfargene, men går over til tilleggsfarger når det er behov for det.

For et lekkert design anbefales det å bruke minst to raster av samme farge før en går videre på neste farge i paletten. Se eksempel.