Hovedfarger

Hovedfargene i Telemark fylkeskommunes profil er gul og svart.

Støttefarger er turkis, blå og rød. Disse fargene kan brukes på små detaljer, fortrinnsvis som funksjonelle effekter på digitale flater.

NB: Støttefarger skal ikke knyttes eksplisitt til et virksomhetsområde. En virksomhet kan f.eks. ikke velge blå som «sin» farge. Gult og svart er hovedfarge på alt materiell fra Telemark fylkeskommune.

Bruk alltid RGB-koder til skjermbruk.

Bruk alltid CMYK-koder til trykksaker.

Alle fargene unntatt gult og rødt kan vises i lysere varianter (rastreres) i layout. Alt fra 10 til 100 prosent raster kan brukes. Rødt og gult kan kun rastreres i grafer/figurer når man trenger flere farger

Se utvidet palett til bruk i grafer og tabeller og øvrige regler for fargebruk.

PMS brukes kun til spesialtrykk. Vær obs på at ved spesialtrykk på ubestrøket papir (U) er gulfargens PMS-kode en annen enn på bestrøket papir (C). Dette er for å unngå at fargen går mot oransje.