Tilleggsfarger

Utvidet palett for figurer og grafer

Hovedfargene prioriteres alltid først og skal være det umiddelbare visuelle uttrykket. I noen tilfeller vil det være behov for flere farger i for eksempel grafer eller figurer. Det er definert en utvidet palett som brukes til dette.

For å unngå for mange “like” farger, anbefales det at det kun lages to rastrerte utgaver av hver farge (For eksempel 40 og 70 prosent).

Gult kan ved behov for flere fargenyanser rastreres i figurer/grafer, men når gulfargen brukes ellers i layout (fargeflater, faktabokser o.l.) skal den alltid være en klar og tydelig profilfarge i 100% raster.

 

Bakgrunner i layout

På bakgrunner generelt i layouten, for eksempel i faktabokser, holder vi oss til lyse farger. Gul, rastrert blå, rastrert turkis eller rastrert sort. Man står friere i forhold til graden av rastrert farge. Bruk gjerne ulik raster for ton-i-ton effekt som vist i eksempel nederst til høyre. Pass alltid på at det er god lesbarhet når tekst settes oppå bakgrunner.

Bruk aldri tilleggsfargene lilla, brun, oransje eller mørk blå som bakgrunner i layouten forøvrig. Telemarks hovedinntrykk skal være fra hovedfargene.