Erstatning til digitale dokumenter

Overskrifter

Hvis Telefon Regular ikke kan benyttes i digitale maler som brevark, rapporter, PowerPoint m.m., skal Gill Sans brukes som erstatning.

Gill Sans skal aldri brukes i grafisk produksjon. Se egen side for typografi til grafisk produksjon.


Løpende tekst

Hvis Adobe Caslon Pro ikke kan benyttes, skal Times New Roman brukes som erstatning.

Times New Roman skal aldri brukes i grafisk produksjon. Se egen side for typografi til grafisk produksjon.