Typografi web

Profilfonten Telefon ønskes brukt gjennomgående i profilen – også på web. Det vil naturligvis komme tilfeller der fonter må prioriteres. Her er anbefalt prioritert rekkefølge på overskrift og løpende tekst:

Overskrifter – prioritert rekkefølge

1.    Telefon
2.    Gill Sans
3.    Arial

Løpende tekst – prioritert rekkefølge

1.    Open Sans
2.    Times
3.    Times New Roman