Typografi

Overskrifter

Telefon

Merkevaren Telemark bruker dette typesnittet.
Telemark fylkeskommune legger seg på samme typografiske uttrykk for å være en tydelig og stolt ambassadør, og for å fremme merkevaren Telemark.

Telefon har høy typografisk identitet og er en viktig del av det visuelle landskapet. Typesnittet brukes i titler, ingresser, stikktitler, bildetekster og kortere informasjonstekster. Det er kun Telefon Normal som skal brukes.

Telefon er lisensiert og er designet av Sindre Bremnes, og utgitt av Norske Monokrom Type Foundry i desember 2012.

Lisens: Monocrom

Denne typografien brukes alltid i grafisk produksjon.

Ved produksjon av sakspapirer og interne dokumenter i Word kan man bruke erstatningsfont.

 

 


 

 Løpende tekst

Adobe Caslon Pro

Merkevaren Telemark bruker også dette typesnittet.

Adobe Caslon Pro har bedre lesbarhet ved større tekstmengder og brukes derfor til all brødtekst.
Den kan også brukes til undertitler og lange faktatekster.

Adobe Caslon Pro er designet av William Caslon i 1725, og redesignet for digital bruk av Carol Twombly i 1990. Utgitt av Linotype Foundry.

Lisens: Adobe

Denne typografien brukes alltid i grafisk produksjon.

Ved produksjon av sakspapirer og interne dokumenter i Word kan man bruke erstatningsfont.