App

Dette er kun en prinsippskisse som viser mulig bruk av farger og elementer i en app. Konkret design må tilpasses når endelig app skal utvikles.