Bussdekor

Bussene er gule – Telemark fylkeskommunes profilfarge – og farte.no sin signalfarge.

Telemark fylkeskommuneer skal alltid stå som tydelig avsender, og logo vises som “helten” på hvit bakgrunn. Logoen til farte.no synliggjøres i kommunikasjonsflaten på bussens side. Eventuelt tekstbudskap settes i profilfonten “Telefon”.

Absolutte krav: 

  • Telemark fylkeskommune skal alltid være tydelig og stå på hvit bakgrunn
  • Logoen til farte.no skal alltid være ensfarget svart på gul bakgrunn
  • Profilfonten “Telefon” skal alltid brukes på skriftlig budskap