Foto

Farte.no følger samme fotostil som Telemark fylkeskommune. Motivene skal imidlertid begrense seg til å handle om samferdsel, mennesker på farta og bybildet. Det er kjedelig hvis man bruker like bilder overalt. Det anbefales å veksle mellom oversiktsbilder, opplevelser og tett på detaljer. Da skapes det en fin dynamikk i bildekommunikasjonen.

I eksempelet under er det brukt bilder tatt av Dag Jenssen og Dan Riis.