Grafiske flater

I layout spilles det på ulike typer grafiske flater. Sammen med foto og piktogrammer gir det et særegent design på farte.no. Det skal ikke brukes andre fargeflater enn vist nedenfor. 

Gul bakgrunn: signalfargen med hovedbudskap fra Telemark fylkeskommune. Alternativ logo i sirkel brukes alltid på gul flate.

Turkis bakgrunn: hovedfarge der det egner seg med logo, tekst eller piktogrammer.

Svart bakgrunn: hovedfarge der det egner seg med negativ logo, tekst eller piktogrammer. Svart flate brukes også til Telemark fylkeskommunes hovedlogo i hvit utgave. Dette er et fast oppsett på avsenderflate i kommunikasjonen, for eksempel footer på web eller avsender på plakat.

Lys grå flate: støttefargen der det egner seg med tekst eller piktogrammer. PS: Gråfargen kan justeres noe lysere eller mørkere avhengig av papirtype. Viktig at den er lys, men den skal ikke forsvinne på trykk eller skjerm.