Grenland

Tilbudet i Grenland finansieres  i samarbeid med partene i Bypakke Grenland; Porsgrunn, Skien og Siljan kommuner og Telemark fylkeskommune.

Footere på plakater og lignende som gjelder tilbudet i Grenland skal derfor inkludere en egen følgetekst og Bypakke Grenlands logo:

"Tilbudet i Grenland finansieres i samarbeid med partene i Bypakke Grenland. Telemark fylkeskommune er stolt eier av farte.no og sørger for kollektivtilbudet i hele fylket."

 

undefined