Logo – versjoner

Dette er logoen til Telemark fylkeskommunes tjeneste farte.no. Den er sammensatt av to deler som er sammenstilt horisontalt: Symbol og ordbilde. Disse danner til sammen en helhet og skal behandles og brukes konsekvent. Som hovedregel plasseres logoen på hvit eller profilfarget bakgrunn. Logoen skal være horisontalt oppstilt på all kommunikasjon. Det finnes ett unntak: Sentrert sammenstilling i app-symbol. Symbolet kan brukes alene til dekor og i typografiske detaljer, men ordbildet i logoen kan aldri brukes alene.

Logo – bruk

Proporsjoner i logoen er definert i et fast oppsett og skal ikke endres. Logoen må ikke skaleres til feil proporsjon eller roteres. Benytt alltid ferdige logo-originaler. Logoen kan ikke beskjæres eller benyttes utfallende: Regler for frisone må følges.

Logoen skal alltid gjengis så tydelig som mulig. Derfor er det definert en minste akseptabel størrelse på digitale og trykte medier.

Det er også viktig at logoen ikke står for tett mot andre elementer. Derfor skal logoen ha en minste frisone.