Plakater

Dette designet vil være retningsgivende for alle typer plakater. På plakater brukes profilfargene gul, turkis, svart og grå. Telemark fylkeskommune er en tydelig avsender i footeren på svart bakgrunn.

På plakater kan toppfeltet være hvitt med positiv logo, men dette kan varieres.  Plakater kan også være uten toppfelt med logo, dersom logo kommer tydelig fram andre steder på plakaten.  Det er tillatt å benytte rastrert turkisfarge dersom det er hensiktsmessig. Hovedfeltet kan også brukes til foto. Da plasseres teksten i sirkler for å tydeliggjøre kommunikasjonen.