Postalt

Farte.no bruker ikke selvstendig profil på postale trykksaker som brevark, notat, konvolutt og visittkort. Her er Telemark fylkeskommune avsender og teksten farte.no vises på samme linje som fylkeskommunens andre tjenester.