Typografi

Profilfonten er Telefon. Støttefonten er Open Sans. Disse brukes i all kommunikasjon på print, web og i app. Det er viktig med konsistent typografi ut mot publikum. Fontene erstattes unntaksvis med Telemark fylkeskommunes standarfont i digitale dokumenter (Gill Sans) og mail (Arial).

Overskrifter, undertitler: Telefon Regular

Løpende, større tekstmengder: Open Sans Light

Open Sans er valgt fordi det er en stor fontfamilie som fungerer godt på digitale flater. Den er nøytral og lar profilfonten  «skinne» godt med sitt karakteristiske design. Open Sans skal aldri brukes i overskrifter.