Web

Dette er kun en prinsippskisse som viser mulig bruk av farger og elementer på en nettside. Prinsippskissen er ikke det endelige designet for farte.no. 

Overskrifter: Telefon Regular (ikke VERSALER, skrive med vanlig tekst med stor forbokstav).

Øvrig tekst: Open Sans Light (eller regular der det trengs for synlighet).