Bildedatabase 1

Fotoweb (hoved)

Telemark fylkeskommune har sin egen bildebase, Fotoweb, tilgjengelig via Portalen. Denne brukes først og fremst.

Fotograf skal krediteres ved bruk. Krediteringen settes naturlig i forhold til layout. Gjerne i forbindelse med bildetekst eller i kolofon dersom samme fotograf brukes gjennomgående i en publikasjon.

 


Alle bilder som er ubehandlet kan bearbeides i Photoshop til å passe revidert fotostil. Ta kontakt med team kommunikasjon om du trenger hjelp til behandling av bilder.

Bildedatabase 2

Visit Telemarks bildearkiv (underordnet)

Visit Telemarks bildearkiv kan brukes vederlagsfritt for naturlige samarbeidspartnere. Bildene er til fri bruk, dersom annet ikke er oppgitt på det enkelte bildet, for alle som har til hensikt å markedsføre og skape interesse for Telemark. 

Fotografens navn skal alltid angis ved enhver bruk av bilder.  Krediteringen skal skje på selve bildet eller rett i nærheten av bildet.

Brand Images (kun når fylkeskommunen kommuniserer med T'en)

Visit Telemarks bildearkiv ligger det også bilder tilhørende Merkevaren Telemark (merket "Telemark Brand image"). Disse kan også brukes av Telemark fylkeskommune. Bildene er ferdig fargebehandlet og skal bare brukes når T’en er inkludert på forsiden av en trykksak. Den trenger ikke ligge over hvert enkelt bilde.

 

Når T’en ikke er med i kommunikasjonen, skal aldri merkevaren Telemarks Brand Images brukes.