Alternativ logo

Sentrert versjon

I noen sammenhenger vil en logo av venstrejustert type ikke være ideell. Det kan være på spesielle trykksaker, vimpler, talestoler, vertikale bannere, enkelte profilartikler som buttons eller sponsormateriell.

Telemark fylkeskommune har et sentrert logoalternativ som vil være anvendelig i slike sammenhenger. Dette er ikke hovedlogo. Hovedlogo skal brukes hvis det er mulig.

Bruk alltid nedlastbar original i riktig filformat. Aldri komponer en sentrert versjon ut i fra en annen original. Bruk av sentrert logo skal godkjennes av team kommunikasjon.

Alternativ logo for skolene

 Det finnes også sentrerte logoalternativer for skolene. Ta kontakt med team kommunikasjon for riktig logo.