Engelsk logo

I tilfeller der Telemark fylkeskommune kommuniserer internasjonalt, brukes engelsk utgave av logoen. Regler for bruk, krav om størrelse og avstand rundt logo er det samme som hovedlogoen.

  Engelsk logo brukes kun etter avtale med team kommunikasjon.