Fylkesvåpen

På disse sidene kan du laste ned hovedlogo, alternativ logo, loger for skolene, logoer for tannklinikkene og engelsk logo

Du finner også retningslinjer og fargekoder for logo.

 

Opprinnelsen

«Bondestridsøksen med det karakteristiske knekkede skaftet er kjent fra 1400-tallet av og framover. Den var både et stridstegn og et verdighetstegn. Øksen hørte med til de våpen som bønder og andre etter loven skulle ha. Mannfolkene hadde øksen med som et verdighetstegn når de skulle til kirken, en skikk som enkelte steder holdt seg til langt ut på 1800-tallet. Mange av øksene som er bevart i muséer og samlinger, kommer fra Telemark. Øksebladene er gjerne rikt dekorert, av og til også skaftene. Derfor skal motivet også gi uttrykk for den kunstneriske legning som telemarkingene er kjent for. Men først og fremst symboliserer det deres frie og uavhengige stilling og deres motstand mot fremmed undertrykkelse.»

Fra Norske kommunevåpen, Oslo 1987.

 

Farger

Fylkesvåpenets hovedfarger på all kommunikasjon er gul og svart.

Våpenet kan i spesielle tilfeller gjengis i gullmateriale slik den opprinnelig er beskrevet (kgl. res. 18.12.70). Gullfargen skal være i virkelig materiale, og aldri simuleres/etterlignes på vanlig trykte flater. Simulert gullfarge på trykk vil oppleves som brun og gusten. Heraldiske våpner skal være «lysende» og klare, derfor brukes alltid gul farge på ordinære kommunikasjonsflater.


Hvilke farger?

Ved spesielle, påkostede trykksaker kan foliepreg med gull brukes i våpenet, mens øksa blir trykt i svart.

På trykt tekstil kan våpenet være i PMS 116 C, med svart øks. Hvis fargen skal trykkes på andre måter, så skal uansett PMS 116 C være referanse for korrekt fargegjengivelse.

På vegvesenets skilt ved fylkesgrensene skal våpenet gjengis som svart øks på gul bunn, tilsvarende
PMS 166 C (Folie Scotchcal SC100-25).