Retningslinjer

Minimum avstand rundt logo

Det er viktig at fylkeskommunens logo ikke plasseres for tett opptil andre visuelle elementer, eller for nær kanten av formatet. Minimumsmarg til andre elementer er definert til halve (1/2x) bredden av våpenet (X).

Standard størrelse

I daglig kommunikasjon brukes logoen på A4-formatet. Referansepunktet for standard størrelse er våpenets høyde, 15 mm. På digitale flater er anbefalt størrelse 63 px. Her er minste tillatte høyde 40 pixler (e-post signatur).

Minimum størrelse

På mindre trykksaker,  f.eks. små foldere og postkort, vil man nødvendisvis ha mindre logostørrelse enn oppgitt A4-standard. I disse sammenhengene skal logoen aldri være mindre enn 9 mm i høyden.

Logoen har et definert standardmål for optimal lesbarhet. I svært få tilfeller vil det være nødvendig å ha en meget liten logo. Denne er satt til en absolutt minimum høyde på 7 mm (f.eks. på penn).