Annonser

I annonser trekkes logoen og nettadresse øverst i formatet. Det visuelle uttrykkes ivaretas gjennom bruk av fargeflate og typografi. Det skal alltid være et gult felt med i annonsene. Er det behov for bakgrunnsflater andre steder i større annonser, brukes 10% svart. Dette vil da være i tillegg til den gule flaten. Eventuelle bilder brukes som en hovedregel i tilknytning til det gule feltet.

Kunngjøring

Tittel får stor eksponering i gult felt. Stikktittel er valgfritt. Eksempler på annonser er satt med modulbredde 80 mm. Logoens høyde er 9,5 mm.

  • Stikktittel: Telefon 10 pt.
  • Overskrift: Telefon 23 over 24 pt (tilpasses individuelt).
  • Ingress: Telefon 10,5 pt over 11,5.
  • Brødtekst: Adobe Caslon Pro 9,2 pt over 10,5.
  • Undertittel: Adobe Caslon Pro Bold 9,2 pt over 10,5.

 

T’en som kvalitetsmerke

T’en skal benyttes i stillingsannonser, eller i andre sammenhenger der det er viktig å vise tilhørighet til merkevaren Telemark.

T’en legges nederst til høyre som vist i eksempel. Fast høyde på 10 mm. Logoen skal aldri gjøres mindre enn dette.

 

undefined

 

Annonser får lettere oppmerksomhet dersom det er store gule fargeflater i tittelfeltet. Bilder er også et godt blikkfang. Bildene må ikke «skvises» inn i et format. Gå heller opp en modulstørrelse når bilder også skal med.

 

 

 


 

Fellesannonser

Diverse kunngjøringer publiseres gjerne i en fellesannonse, denne kan være en hel-, halv- eller kvart side avhengig av innholdet (mengde).

Malene for fellesannonser er utarbeidet etter de reglene for annonser som ble nevnt på side 43. I tillegg brukes det grafiske virkemidler som visuell støtte, disse virkemidlene er delt i tre uthevelsesnivåer.

Uthevelsesnivå 1
Standard markering av annonser. Det skal være flest av disse.
Uthevelsesnivå 2
Farget, stort ikon med fokus på liten mengde tekst. Valgfritt. Bruk ideelt kun én slik uthevelse per samleannonse.
Uthevelsesnivå 3
Svarte sirkler med hvitt symbol for overordnet blikkfang. En slags “highlight” av visse temaer. Bruk maks tre slike uthevelser per samleannonse.

I fellesannonser trekkes logoen nederst i formatet sammen med kontakt infoen og merkevaren Telemark. Det visuelle uttrykket ivaretas gjennom bruk av fargeflate og typografi. Det skal alltid være et gult felt med i annonsene.

 

 T’en skal benyttes i fellesannonser, for å vise tilhørighet til merkevaren Telemark.

 


 

Bildebudskap kommunikasjon

Slike annonser brukes når det er behov for å kommunisere kun et budskap.

Her blir bildet hovedvirkemiddelet, sammen med overskrift og mindre mengde tekst. Det er mulig å bruke ytterligere virkemidler (uthevelsesnivå 3) om nødvendig. Bruk maks tre slike uthevelser per annonse. Flere eksempler vises på neste side.