Bildekor

Kun logo

Fylkeskommunens logo brukes som bildekor. 
På bil skal de heraldiske regler følges. Våpenskjoldet skal komme først på begge sider av bilen og være speilvendt på bilens høyre side. Dermed er det laget en spesialtilpasset utgave av logoen for passasjersiden. 

På lyse biler benyttes positiv logo (navnetrekk i svart) og på mørke biler benyttes negativ logo (navnetrekk i hvitt). Benytt nedlastbare originaler.