E-post

Alle e-poster skal skrives i Arial (web font alternativ 3). Det er utallige mottakere av e-post fra fylkeskommunen. Bruk av Arial vil sikre et konsistent uttrykk og unngå fontkonflikt hos mottakeren. All tekst er svart slik at kontrasten er optimal.

I avsenderfeltet legges inn låst e-post signatur som ikke skal endres. Ingen ekstra signaturer (som ekstra tekst eller andre logoer/merker) skal benyttes.

  • Den løpende teksten skal være 11 pt, svart.
  • Signaturen skal være 10 pt, svart.
  • Lenke til nettsiden skal være 10 pt, mørk turkis (0 – 127 – 122) hvis det lar seg overstyre. Ellers følges standard lenkefarge.

Hvis mottaker ikke har satt til html og dermed ikke ser logoen, skal denne erstattes med teksten Telemark fylkeskommune.

I e-postsignaturer skal ikke T’en brukes.