Konvolutter

På konvoluttene plasseres fylkeskommunens logo øverst til venstre. 15 mm fra kanten til venstre og toppen. Adresselinjen plasserer 83 mm fra venstre kant. Den skal ligge på linje med andre tekstlinje i logoen.

Slik plasseres logoen på alle type konvolutter.