Plakater

Plakatene skal være gjenkjennbare, og det skal være lett å se at avsender er Telemark fylkeskommune. Malene viser eksempler på plakater med:

  • Stort bilde – mindre mengde tekst
  • Lite bilde – større mengde tekst
  • Med eller uten bakgrunn
  • Uten bilde – bruk av symbol
  • Med eller uten boble med ekstra tekst
  • Med eller uten Merkevaren Telemark

Malene finnes både i A3 og A4-formater.

I de fleste malene er det et gult toppfelt med tittel og nettadresse. Nettadressen i det gule feltet er et fint designelement, men kan droppes for eksempel når det er mye tekst i feltet eller når du skal henvise til andre nettsider.

Tekst og bakgrunner

Begrens alltid mengde tekst på plakater (store tekstmengder passer bedre til brosjyrer). For å oppnå tydelighet og blikkfang, skal man fatte seg i korthet.

Bak tekstfeltet kan det ligge en lys bakgrunnsfarge. Den sørger for at inndelingen blir ryddig og avsenderlogoen «popper» godt fram. Fargen kan være lys turkis, blå eller grå. Den må ikke konkurrere med den gule profilfargen.

Det er også mulig å fjerne bakgrunnen slik at det blir helt hvitt bak teksten. Da blir det gule toppfeltet og bildet de bærende grafiske elementene. Når bakgrunnen fjernes, skal en tynn strek markere overgangen til bunnfeltet. Resultatet blir da en luftigere layout.

Bildeområde og tekstflaten kan tilpasses ettersom hvor mye tekst det er, eller hvor stort fokus bildet skal ha. Gult toppfelt bør som hovedregel ha fast høyde, men kan justeres i enkelte tilfeller.

Bunnfeltet er alltid fast. Logo plasseres alltid på hvit bakgrunn. På plakater kan Merkevaren Telemarks logo og tekst brukes når fylkeskommunen er eneste avsender.

Bilde av plakatmaler

Bilder

Forsøk å alltid ha bilde eller ikoner på plakat. Da blir blikkfanget større.

Bruk bakgrunnsbilder uten støy der hvor teksten settes. Dersom bildet som skal krediteres er veldig mørkt bør du endre fargen på fotokreditering fra svart til hvit. Bruk den fargen som synes best.

Husk å kreditere fotograf når du bruker bilder.