Trykksaker (A4 -A5)

Forside og bakside

Standard forside med overskrift, hjelpetittel og logo. Felt for foto og eventuelt T’en som kvalitetsmerke.

Standard bakside med avsenderinfo, samt eventuelle bilder eller logoer til samarbeidspartner. I forbindelse med bilder eller logoer kan det være behov for tekst. Denne må ikke gå ut over stiplet område i skisse av baksiden.

Baksiden må ikke fylles med innhold dersom det ikke eksisterer noe. Den kan gjerne være ren og hvit.

Ved bruk av T’en skal en liten tekst om dette settes inn på baksiden (eventuelt dras fram på forsiden dersom det er spesielt hensiktsmessig og bildet tillater det). Teksten vil da være svart eller hvit avhengig av bakgrunnen:

Telemark fylkeskommune er en stolt ambassadør for merkevaren Telemark.

 

Forside med avdelingsnavn

Virksomheter med avdelinger vil kunne ha behov for å synliggjøre dette på forsiden av trykksaker. Avdelingsnavnet plasseres til høyre i det hvite dekorfeltet, på linje med navnetrekket i logoen. 

Avdelingsnavnet starter med en sort, tynn strek for å gi en visuell markering. Avdelingsnavnet må ikke forstyrre hovedlogo. Lange navn fordeles på flere linjer, høyrestilt inntil margene i malen (her antydet med stiplet linje).

På A5-forside settes «Avd. Navn» med fonten Telefon, 9 pt over 11 pt linjeavstand. 

På A4-forside settes «Avd. Navn» med fonten Telefon, 10 pt over 12 pt linjeavstand. 

Last ned ferdig oppsett for avdelingsnavn på forsider øverst på denne siden.

Brosjyrer for skolene

Det finnes egne brosjyremaler for skolene. Disse kan også brukes av andre som utgangspunkt. Malene gir flere muligheter i designet. 

Last ned ferdig oppsett for brosjyrer i A5 og A4 øverst på denne siden.

 

 

 


 

Innsider

Layout-eksempelet bygger på A4-grid. Marger og avstand mellom spalter følger denne griden. Antall tekstspalter er valgfritt.

Her er eksempel på ren layout med kun tekst og bilder. To spalter som fyller hele bredden.

Overordnet overskrift i trykksaken skal være stor. 40 pt på forsiden. Og på innsiden kan den være så stor som 70 pt som et utgangspunkt. Det må tilpasses individuelt. Størrelsen på stor tittel avhenger av layout, format og lengde på tittel.

Her er øvrige definerte tekstmaler:

  • Tittel versjon 1: Telefon 23 pt.
  • Tittel versjon 2: Telefon 16 pt.
  • Tittel versjon 3: Telefon 13 pt.
  • Tittel versjon 4: Telefon 11 pt.
  • Tittel faktaboks: Telefon 17 pt.
  • Ingress: Telefon 15 pt over 18 pt linjeavstand.
  • Brødtekst: Adobe Caslon Pro Regular 11 pt over 13 pt linjeavstand.
  • Sitat: Adobe Caslon Pro Regular 15 pt som et utgangspunkt. Må tilpasses layout.

 

 


 

Eksempler