Rapporter og interne dokumenter

Wordmal for fylkeskommunen

En enkel mal med fylkeksommunens logo laster du ned øverst på denne siden. Dette er til intern bruk. Alle brev og interne notater skal opprettes og sendes via 360.

Du finner dette også i Word i Citrix. Velg "Ny", "Delt" og "TFK blank mal"

Wordmal for skolene

En enkel mal med skolenes logo laster du ned øverst på denne siden. Dette er til intern bruk. Alle brev og interne notater skal opprettes og sendes via 360.

Du finner dette også i Word i Citrix. Velg "Ny" og "Delt". Se egne mapper for tannklinikker og videregående skoler. 

Wordmaler for rapport – A4

Vi har to rapportmaler i fylkeskommunens profil, en for korte dokumenter, og en for lange dokumenter. Du kan laste dem ned øverst på denne siden. 

Du finner malene også i Word i Citrix.  Velg "Ny", "Delt" og "RapportV1KortDokument" eller "RapportV1LangtDokument".

Last ned brukerveiledning for rapportmalene øverst på denne siden

Forsiden i rapportene brukes med ett foto. Se eksempel nederst på siden. Fotostil skal brukes på forsidebilde. Ta kontakt med team kommunikasjon.

Prinsippskisse for rapportmaler

Under finner du prinsippskisse på mal for rapporter i Word. Malene bruker erstatningsfontene Gill Sans og Times New Roman.

Rapportmalenes marger definerer «satsspeilet» (rød linje). Ingen tekst skal gå utenfor dette området (med unntak av paginering).

  • Hovedtittel: Gill Sans Regular 26 pt.
  • Ingress: Gill Sans Regular 14 pt over 18.
  • Brødtekst: 
Times New Roman 10,5 pt over 13.
  • Undertittel nivå 1: Gill Sans Regular 14 pt.
  • Undertittel nivå 2: Gill Sans Regular 11 pt.
  • Undertittel nivå 3: Times New Roman Bold 11 pt.
  • Bullets: 4 mm innrykk, påfølgende 4 mm på neste nivå.
  • Paginering: Gill Sans Regular 10 pt.

Rapporter som skal påkostes trykk skal settes opp av grafiker med de rette fontene for trykk: Telefon og Adobe Caslon Pro. Da må teksten gjerne settes opp i to spalter og følge gridsystemet.