Papiranbefaling

Vi anbefaler å bruke papiret MultiDesign Original White ubestrøket. Papiret egner seg godt til for eksempel rapporter og mapper på grunn av sin gode kvalitet og tilgjengelighet.

MultiDesign Original White  skal brukes så ofte som mulig.

Annet papir brukes til f.eks. diplomer og plakater.

Limfrest rygg bør brukes når antall sider overskrider 40.

Antall bestemmer om det trykkes (offset) eller printes (digitalt).