Universell utforming

Ved utforming av informasjonsmateriell for Telemark fylkeskommune er det viktig å tenke på lesbarhet, kontrast og luft. Vær konsekvent.

Lesbarhet

 • Standard punktstørrelse på brødtekst er 11 pt
 • Minimum punktstørrelse (for eksempel i meget små annonser) er 9,2 pt


Kontrast og luftighet

 • Tekst på fargede bakgrunnsflater må alltid oppnå god kontrast og lesbarhet
 • Standard profilbakgrunn er 100 prosent gul med 100 prosent svart typografi
 • Standard lys, nøytral bakgrunn er 10 prosent svart. 100 prosent svart typografi
 • Standard lys, men farget bakgrunn er 30 prosent turkis fra hovedpaletten. 100 prosent svart typografi oppå bakgrunnen
 • Vær raus med luft, ikke press for mye info inn på et lite format


Vær konsekvent

 • Ikke varier for mye med typografiske stiler
 • Store overskrifter skal være i Telefon regular med små bokstaver (minuskler, stor forbokstav)
 • Brødtekst skal være i Adobe Caslon Pro
 • Kursiv brukes bare unntaksvis til uthevelser av enkeltord eller setninger
 • Er du konsekvent i måten du utformer informasjonsmateriellet på, skaper du forutsigbarhet for leseren