Visuell strategi – definisjon

Telemark fylkeskommune er en stor og mangfoldig organisasjon, med mange ulike typer virksomheter og behov. Det gjør det nødvendig med en fleksibel og anvendelig profil, men samtidig tydelige retningslinjer for hvordan den skal brukes.

For å redusere tolkningsmulighetene og lette bruken av profilen, har vi innført tre ulike frihetsgrader.

For at du skal bruke profilen riktig, må du først avklare hvilken frihetsgrad ditt prosjekt/virksomhet tilhører.

PS: Hovedregelen er at Telemark fylkeskommunes profil står på egne bein. Imidlertid kan T’en benyttes som kvalitetsmerke etter bestemte retningslinjer.